Giorrachaidhean

Giorrachadh

Gàidhlig

Beurla

aa

air ais

back

a-las

a' lasganaich

laughing

araalg

a' ruighleadh air an làr a' gaireachdainn

rotfl

BB

Bòrd Bràth

Message Board (schottisch-gaelisch.de)

bms

bha mi a' smaoineachadh

I thought

bm...

bha mi ...

I was (see tm...)

BN

Bòrd Naidheachd

Message Board (Seòmar Gàidhlig)

cefa

chan eil fhios agam

I don't know

cemc

chan eil mi cinnteach

I'm not sure

ce..

chan eil...

see t...

cgl

ceart gu leòr

ok

daa

dìreach air ais

brb

damcag

dol às mo chisean a' gaireachdainn

going mad laughing

f2

fealla-dhà

joke

faa

fàilte air ais

welcome back

fm

feasgar math

good evening

gml

gabh mo leisgeul

excuse me

gso

gu sealladh orm

blimey

maa

mar as àbhaist

as always

medte

mas e do thoil e

please

msaa

mar sin air adhart

and so on

oDbm

o Dhia beannaich mi

o God bless me

omc(s)(t)

o mo chreach (sa) (thàinig)

oh my goodness

omh

oidhche mhath

good night

RR

RunRig

sedbe

's e do bheatha e

you're welcome

tb

taigh-beag

toilet

tfa

tha fios agam

I know

tl

tapadh leat

thanks

tms

tha mi a' smaoineachadh

I think

tmt

tha mi a' tuigsinn

I understand


air ais