Mu dheidhinn an t-Seòmair Ghàidhlig

Dè th' ann?

'S e seòmar cabadaich airson luchd-labhairt agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Tha e saor an asgaidh an seòmar a chleachdhadh, agus thog sinn an seòmar seo gun taic-airgid. Mar sin feumaidh tu a chleachdadh mar a tha e gun a bhith a' gearrainn. 'S e àite cruinneachaidh a th'ann airson a h-uile duine a tha ag iarraidh Gàidhlig a chleachdadh airson spòrs, ionnsachaidh no cuideachaidh. Tha sinn an dùil gum bi luchd-cleachdaidh modhail agus laghach ri a cheile. Chan e serbheis eadar-theangachaidh a th' annain.

Faighinn a-steach

Rach gu "clàrachadh" agus lìon am foirm. Feumaidh tu ainm agus facal faire a thaghadh. Rach gu "Seòmar Gàidhlig agus mura h-eil Flash Player agad mar tha, bi an coimpiutair ag iarraidh sin fhaighinn bhon lìon. Feumaidh tu aontachadh ri sin, no cha bhi an Seòmar Gàidhlig ag obrachadh.

Nuair a tha thu a-staigh

Ma nochdas tu agus chan eil duine a-staigh, na theich! 'S dòcha gun tig cuideigin ann an 5 mionaidean. Ma theicheas a h-uile duine gun a bhith a' feitheamh, cha dèan sinn còmhradh a-chaoidh tuilleadh. Mar as àbhaist bidh sinn ann eadar 8 is 11 (Breatainn)/9 is meadhan oidhche (Gearmailt). Bidh oidhche shònraichte ann airson luchd-tòiseachaidh: Oidhche Mhàirt aig 8 / 9. Nach cleachd sibh am Bòrd Naidheachd airson innse cuin a tha bhios sibh ag iarraidh cabadaich. Chan eil mòran riaghailtean againn ach tha sinn ag iarraidh gu bheil e h-uile duine còfhurtail. Mar sin tha beagan agad ri dhèanamh:

Uinneagan Beaga

Faodaidh tu na h-uinneagan beaga a chleachdadh airson bruidhinn ri aonar a-mhàin. Tha sin nas fhasa airson luchd-ionnsachaidh ma tha an còmhradh eile ro luath no aig ìre ro àrd

Ìre do Ghàidhlig

Gu tric bidh luchd-ionnsachaidh aig ìrean eadar-dhealaichte an lathair. Bhiodh e snog ma chumas tu do chànan sìmplidh gu leòr gus am bi daoine gad thuigsinn. Faodaidh tu ceartachadh a chuir gu luchd-ionnsachaidh ach na bhi ro chruaidh. Bi faiceallach le daoine diùid nach eil ag ràdh mòran co-dhiù. Tha sinn toilichte gu bheil iad ag ionnsachadh, mearachdan ann no às. Nì sinn ceartachadh le *, mar eisimplir "Tha mi a' tuigsinn thu" - *Tha mi gad thuigsinn.

Bidh daonnan daoine ann a bhios aig ìre nas àrde no nas ìosaile na thu fhèin. Feuch còmhradh a dhèanamh co-dhiù agus bi foighdinneach. Mas e neach-tòiseachaidh a th' annad, nach tig thu Oidhche mhàirt aig 9 (eòrpa) / 8(Breatainn). Bidh daoine ann aig an ìre agadsa agus 's dòcha cuideigin a bhios gur cuideachadh.

Ro luath?

cuir ainm nan daoine ris am bi thu a' bruidhinn agus dìreach leugh na rudan a tha thugad-sa. Bidh sin nas fhasa. Faodaidh tu faighneachd ma tha sinn a' cleachdadh faclan neonach. Bidh sinn a' freagairt ceistean gràmair cuideachd. Chan eil e gu diofair ma tha thu slaodach